หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโคก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

"เกษตรกรรมหลากหลาย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
คุณภาพชีวิตมั่นคง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
นายบุญส่ง แดงดำรงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ศาสนสถานศูนย์รวมใจของประชาชน
ผลิตภัณฑ์เด่นสร้างรายได้สู่ชุมชน
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกมีถนนลาดยางติดต่อกับอำเภอได้สะดวก มีถนนสายสำคัญ เช่น ถนนสายพหลโยธิน ถนนสายริมคลองชลประทาน ถนนคันกั้นแม่น้ำ และถนนสาย เอเชีย ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกถึงที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ 3 กิโลเมตรพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคกมีจำนวนทั้งสิ้น 31.52 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,832 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,833 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83

หญิง จำนวน 1,999 คน คิดเป็นร้อยละ 52.17
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,173 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 121.57 คน/ตารางกิโลเมตร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ไร่พัฒนา และ
ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ตำบลวัดโคกมีจำนวน 5 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแหลมยาง 570 613 1,183 334  
2   บ้านหนองม่วง 617 688 1,305 440
  3   บ้านเนินไผ่ 360 404 764 237  
4   บ้านคลองกลาง 220 230 450 131
  5   บ้านคลองขุด 66 64 130 31  
    รวม 1,832 1,999 3,832 1,173
 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน อีกทั้งมีคลองชลประทาน “คลองอนุศาสนนันท์” พื้นที่จึงอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำสวน เป็นอย่างยิ่ง
       
อาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก โดยเรียงลำดับจากประเภทที่มีผู้ประกอบอาชีพมากสุด ไปหาน้อยสุด ดังนี้

ทำนา    

ทำสวน    

รับจ้าง    

ค้าขาย    

เลี้ยงสัตว์    

รับราชการ    

อื่น ๆ    
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-6381
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10