หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
การดำเนินตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)