หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

"เกษตรกรรมหลากหลาย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
คุณภาพชีวิตมั่นคง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
นายยศกร เล็งบัวรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ศาสนสถานศูนย์รวมใจของประชาชน
ผลิตภัณฑ์เด่นสร้างรายได้สู่ชุมชน
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ

สร้างและบูรณะสาธารณูปการไฟฟ้า

สร้างและบูรณะสาธารณูปโภคการประปา

พัฒนาระบบจราจร
 การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ด้านอาชีพ

ส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มร้านค้าชุมชน
 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

การรณรงค์ ป้องกัน ยาเสพติด โรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และบำบัดผู้ติดยาเสพติด

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย และจัดให้มีสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ

การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-491-535
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10