หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก

"เกษตรกรรมหลากหลาย
ปลอดภัยจากยาเสพติด
คุณภาพชีวิตมั่นคง"
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
นายยศกร เล็งบัวรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก
บริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ศาสนสถานศูนย์รวมใจของประชาชน
ผลิตภัณฑ์เด่นสร้างรายได้สู่ชุมชน
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน

การจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การส่งเสริมการวางและจัดทำผังเมืองรวม

การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการประชาสังคม

ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ในการบริหารจัดการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

การเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-6381
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10